Po’oino Yrondi

Estudio: Ti'a'iri tattoos / País: Islas Marquesas